Autoškola JPS - Skupina C

Požadavky:

 • 21 let, jedná-li se o skupiny C
 • řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:
  a) Ministerstva vnitra používaných policií
  b) Vězeňské služby České republiky
  c) ozbrojených sil České republiky
  d) obecní policie
  e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
  f) celních orgánů
  g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou
 • řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení
  a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
  b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B
Chcete se přihlásit do naší autoškoly? Vyplňte online přihlášku.

© 2018 | www.autoskolajps.cz | Všechna práva vyhrazena

Created by ipre.cz